Agricol – actualizare/inscriere date Registrul Agricol Comuna Bod

12 februarie 2018

Având în vedere Ordonanța nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, art. 8 alin. (1) și (2) și Normele de aplicare, Primăria Comunei Bod vă informează că este necesară actualizarea/înscrierea datelor în Registrul Agricol al Comunei Bod.

Cine trebuie să depună declarația:

  • Persoane fizice cu domiciliul în comuna Bod
  • Persoane fizice cu domiciliul în alte localități care dețin bunuri pe raza comunei Bod
  • Persoane juridice cu sediul social în comuna Bod
  • Persoane juridice cu sediul social în alte localități care dețin bunuri pe raza comunei Bod.

Inscrierea datelor se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, pe bază de documente originale, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal, însoţite de documente originale.

Persoanele care nu au domiciliul în Comuna Bod au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia.

Registrul Agricol are caracterul unui document oficial și constituie baza de date pentru:

  • eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și păsărilor, în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piață, privind starea materiala pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești și altele asemenea
  • emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor de măsuri de sprijin pentru fermieri, finanțate din fonduri europene și din bugetul național.

Mai jos, găsiți formularele corespunzătoare. Aveți de asemenea și o declarație completată – drept model.

[download id=”34″] [download id=”35″] [download id=”36″]

Last modified: 4 octombrie 2019

Comments are closed.