URBANISM – consultare publică

22 ianuarie 2019

URBANISM

Anunț consultare publică*

ianuarie 2019


În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primarul comunei Bod propune spre consultare publică

 • Memoriul de prezentare*,
 • Regulamentul local de urbanism aferent PUZ*,
 • Plan de încadrare în zonă* ,
 • Plan de situație existentă* ,
 • Plan reglementări urbanistice* ,
 • Plan reglementări echipare edilitară*,
 • Plan situație juridică aferente PUZ „Amenajare zonă agrement și zonă de locuințe” în comuna Bod DJ 103fn*,
 • beneficiar Lăcătuș Gheorghe.

  Persoanele interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentația PUZ, la sediul Primăriei comunei Bod – compartiment Registratură, Arhivă și Relații cu publicul, cât și la adresa de email simona.voicu@arhbv.ro, până la data de 16.02.2019.

   

  * Toate documentele marcate cu steluță deschid, printr-un click, documentele aferente.

  Last modified: 8 mai 2020

  Comments are closed.