INVESTIȚII – Achiziție directă servicii de dirigenție pentru „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”

5 martie 2020

Anunț INVESTIȚII
anunț publicitar


Informații despre Autoritatea Contractantă: Comuna Bod (Primaria Comunei Bod) reprezentata legal prin dl. Sergiu ARSENE – Primar și ordonator principal de credite.
Tip anunț: Achiziție directă de servicii de dirigenție pentru obiectivul de investiție
„Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”
Last modified: 6 mai 2020

Comments are closed.