ACHIZIȚII – Servicii studiu de fezabilitate pentru „Realizare-construire DISPENSAR și CENTRU de PERMANENTA”

19 martie 2020

Anunț ACHIZIȚII
anunț publicitar


Informații despre Autoritatea Contractantă: Comuna Bod (Primaria Comunei Bod) reprezentata legal prin dl. Sergiu ARSENE – Primar și ordonator principal de credite.
Tip anunț: Achiziție directă servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Realizare-construire DISPENSAR și CENTRU de PERMANENTA în Comuna Bod județul Brasov”.
Last modified: 15 mai 2020

Comments are closed.