ACHIZIȚII – Servicii studiu de fezabilitate pentru „Realizare-construire si dotare Grădiniță cu program prelungit”

20 martie 2020

Anunț ACHIZIȚII
anunț publicitar


Informații despre Autoritatea Contractantă: Comuna Bod (Primaria Comunei Bod) reprezentata legal prin dl. Sergiu ARSENE – Primar și ordonator principal de credite.
Tip anunț: Achiziție directă servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Realizare-construire si dotare Grădiniță cu program prelungit in Comuna Bod județul Brasov”.
Last modified: 15 mai 2020

Comments are closed.