Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video

2 aprilie 2020

anunț publicitar

Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod

• Tip investiție: „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa I”


• Descriere achiziție:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare:

– documentație tehnico-economica – faza studiu de fezabilitate
– documentații anexe necesare avizare
pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile HG 907/2016 privindetapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.


STUDIU FEZABILITATE
NOTA CONCEPTUALĂTEMA DE PROIECTARE
Last modified: 28 mai 2020

Comments are closed.