Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție “Construire garaj pentru utilaje”

16 iulie 2020

anunț publicitar

Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție „Construire garaj pentru utilaje”.

• Tip anunț: Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție “Construire garaj pentru utilaje”.


• Descriere achiziție:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare:
– documentație tehnico-economică (proiect tehnic inclusiv formular F3, documentație în
vederea emiterii autorizației de construire) pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile HG 907/2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
• Notă conceptuală:• Temă de proiectare:Last modified: 17 iulie 2020

Comments are closed.