Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție “Construire garaj pentru utilaje”

16 iulie 2020

• Tip anunț: Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție “Construire garaj pentru utilaje”.


• Descriere achiziție:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare:
– documentație tehnico-economică (proiect tehnic inclusiv formular F3, documentație în
vederea emiterii autorizației de construire) pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile HG 907/2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
• Notă conceptuală:• Temă de proiectare:Last modified: 17 iulie 2020

Comments are closed.