Achiziție directă servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov”.

22 iulie 2020

anunț publicitar

Achiziție directă servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție
„Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov”.

• Tip anunț:

Achiziție directă servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județulBrașov”.


• Descriere achiziție:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare:
– documentație tehnico-economică – faza studiu de fezabilitate
– documentații anexe necesare avizare
pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Last modified: 22 iulie 2020

Comments are closed.