Promovare – Contabilitate

19 noiembrie 2020

• PROMOVARE •

Compartimentul Contabilitate

• ANUNȚ:

- publicat din 26 octombrie 2020;

Primăria comunei Bod organizează examen pentru promovarea într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut, pentru personalul contractual propriu din cadrul Compartimentului Contabilitate, Serviciul Economic.

• CONDIȚII:

- studii superioare;
- cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează ;
- să fi obținut un număr minim de credite în diverse activități și programe de perfecționare profesională;
- să fi obținut cel puțin calificativul bine la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani;
- să nu aibă sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile prezentului cod administrativ

• ETAPE:

Concursul se va desfășura în 3 etape:
-selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-proba scrisă: 27.11.2020 ora:10.00;
-interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

- depunere dosare: dosarele de concurs se depun în perioada : 27.10 - 16.11.2020 ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii nr. 139, la secretarul comisiei de concurs, inspector Magdalena VARGA, telefon, 0799501983.

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.