INFORMARE – Tezaur Uman Viu

24 mai 2021

• INFORMARE •

MINISTERUL CULTURII susține a 9-a sesiune de acordare a titlului de „TEZAUR UMAN VIU”

„Tezaur Uman Viu este unul dintre programele Ministerului Culturii care a căpătat în timp și o componentă afectivă, dincolo de rolul său de conștientizare a valorii și de recunoaștere a transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte”, Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.

Dosarul de candidatură la titlul de TEZAUR UMAN VIU va conţine:

a) recomandare din partea comunităţii; b) referat întocmit de către un specialist în domeniile patrimoniului cultural imaterial pentru care se depune candidatura; c) notă biografică, conform Anexei care este parte integrantă din prezentul regulament; d) documente/materiale (fotografii, CD-uri, DVD-uri, materiale vizuale pe suport digital sau fotografic etc.) care să demonstreze activitatea persoanei candidate la titlu; e) declaraţie pe proprie răspundere a candidatului privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în Nota Biografică; f) acordul în scris al persoanelor propuse în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. a şi b cu privire la depunerea candidaturii în vederea obţinerii titlului de TEZAUR UMAN VIU; g) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; h) declaraţie pe proprie răspundere a persoanei/ instituției deponente privind autenticitatea și veridicitatea informaţiilor cuprinse în Dosarul de candidatura, precum și respectarea prevederilor art. 326 din Codul Penal privind Falsul în declarații și înscrisuri.

Dosarele de candidatură vor fi întocmite în concordanță cu solicitările din Regulament şi vor fi transmise până la data de 31 mai (data poştei – în cazul trimiterii sau, în cazul depunerii personale, data primirii la Registratura Ministerului Culturii), la sediul Ministerului Culturii din B-dul Unirii nr. 22, 030833, sector 3, București – în atenția Secretarului Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

Din anul 2010 și până în prezent, 62 de candidați au primit acest titlu. Aici veți găsi detalii despre fiecare în parte: 
http://www.cultura.ro/tezaure-umane-vii

Last modified: 25 mai 2021

Comments are closed.