Măsuri de prevenire incendiu

4 noiembrie 2021

• RECOMANDĂRI •

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” Brașov recomandă câteva măsuri de prevenire a incendiilor casnice pe timpul sezonului rece

Iarna determina întotdeauna o creștere a numărului incendiilor produse de mijloacele de încălzire, bineînțeles, cele defecte, improvizate sau nesupravegheate.

Nici județul nostru nu face excepție de la aceasta tristă statistică, de aceea readucem în atenția dumneavoastră importanța respectării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor. Regulile elementare de prevenire a incendiilor in sezonul rece vizează exploatarea in condiții corespunzătoare și fără defecțiuni a mijloacelor de încălzire centrale si locale, in scopul evitării producerii unor evenimente nedorite.

Recomandări pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate sa apară LA SOBE:

• coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate de persoane specializate și autorizate; aprinderea funinginii în interior la coșurile necurățate poate produce o temperatura de 800-1000 °C;

• în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile;

• se interzice utilizarea sobelor defecte şi a burlanelor metalice fisurate, a reşourilor electrice improvizate, a instalaţiilor electrice improvizate cu prize defecte şi siguranţe la tablourile electrice necalibrate;

• sobele de metal se dispun la distanţa de 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor și nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la soba nu depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă; postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă.

• amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecția faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact

• nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;

• nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de soba, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde.• nu se încarcă soba cu lemne înainte de culcare şi nu se lasă arzătorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte nesupravegheate;

Recomandări pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate sa apară la CENTRALE CARE FOLOSESC COMBUSTIBIL LICHID

• verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;

• interzicerea supraalimentării cu combustibil;

• alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este in stare de funcționare;

• curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare.

Recomandări pentru folosirea corectă a APARATELOR și INSTALAȚIILOR ELECTRICE de ÎNCĂLZIRE:

• nu utilizați instalații electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;

 reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;

 nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;

 nu utilizați mijloace electrice de încălzire locala improvizate;

 supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate in funcțiune, chiar daca sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot sa nu funcționeze la parametrii prevăzuți si vor fi deconectate in cazul in care apar defecțiuni;

 reșourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra in contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn etc.) este foarte mare;

 reșourile improvizate si artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora și a deficiențelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalației electrice la care sunt racordate (conductori, prize, ștechere etc.).

Last modified: 11 noiembrie 2021

Comments are closed.