Măsuri de prevenire a GRIPEI AVIARE ce trebuie aplicate la nivelul exploatațiilor nonprofesionale care dețin păsări

15 noiembrie 2021

• IMPORTANT •

Măsuri de prevenire a GRIPEI AVIARE ce trebuie aplicate la nivelul exploatațiilor nonprofesionale care dețin păsări

Situația epidemiologică internațională sub aspectul evoluției INFLUENȚEI AVIARE la nivel european a cunoscut o creștere semnificativă a cazurilor și a focarelor de boală atât la păsările sălbatice cât și la cele domestice.

Măsuri pentru exploatațiile nonprofesionale care dețin păsări

– prevenirea oricărui contact direct si indirect intre păsările sălbatice vii, in special cele de apă, și pasările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele. Astfel, se interzice accesul tuturor pasărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

– separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

-se va vita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acesteafiind ținute închise obligatoriu în permanență, în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces pasările sălbatice;

-se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

– se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a pasărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);

-se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

– se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită in spațiul de exploatare a pasărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei;

-se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul pin intermediul manipulării pasărilor sălbatice și ustensile;

– cumpărarea de carne de pasăre/ouă și produse din carne de pasăre se va face numai din unități înregistrate/ autorizate sanitar veterinar;

 

– orice suspiciune de boală va fi notificată în regim de urgență medicului veterinar de liberă practică împuternicit, medicului veterinar oficial și către DSVSA Brașov.

– la nivelul localităților țintă va fi respectată cu strictețe programările stabilite de DSVSA Brasov privind recoltările de probe serologice pentru Influenta Aviară din gospodăriile populației de la galinacee si palmipede.

ATENȚIE

Atragem atenția asupra faptului că nerespectarea acestor dispoziții poate duce la aplicarea de măsuri și sancțiuni în consecință precum și lipsa acordării despăgubirilor în cazul unor eventuale focare în gospodăriile afectate.

Last modified: 17 noiembrie 2021

Comments are closed.