Anunț publicitar

12 mai 2022

• ANUNȚ PUBLICITAR •

Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiție „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program afterschool în Comuna Bod, județul Brasov”

• DESCRIERE:

Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnico-economică faza PTh pentru obiectivul de investiție „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program afterschool în Comuna Bod, județul Brasov”

• ESTIMAT :

VALOARE ESTIMATĂ: 134.500 LEI (fără TVA), conform deviz general

• data LIMITĂ:

19.05.2022, ora 16:00.

• INFO:

Oferta se va transmite la adresa de e-mail achiziții@primariabod.ro

Last modified: 19 mai 2022

Comments are closed.