Anunț publicitar

24 mai 2022

• ANUNȚ PUBLICITAR •

• DESCRIERE:

Achiziție directă servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”.

• SERVICII:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare:
- documentație tehnico-economica – faza studiu de fezabilitate
- documentații anexe necesare avizare pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

• data:

30.05.2022, ora 16:00.

• INFO:

Oferta se va transmite la adresa de e-mail achiziții@primariabod.ro

Last modified: 2 iunie 2022

Comments are closed.