Anunț publicitar

25 mai 2022

• ANUNȚ PUBLICITAR •

Studiu Fezabilitate - „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”

• DESCRIERE:

Achiziție directă servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”

• SERVICII:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare:
- documentație tehnico-economica – faza studiu de fezabilitate
- documentații anexe necesare avizare pentru obiectivul de investiție mai sus menționat

• data:

31.05.2022, ora 16:00.

• INFO:

Oferta se va transmite la adresa de e-mail achiziții@primariabod.ro

Last modified: 2 iunie 2022

Comments are closed.