Ajutor de minimis de 200 euro/ha pentru cultura de cartofi

24 iunie 2022

• INFORMARE •

Ajutor de minimis de 200 euro/ha pentru cultura de cartofi

SURSA: agrointel.ro

În baza regulamentelor europene, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE a stabilit o SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIS PENTRU CULTIVATORII DE CARTOF DE CONSUM, plătită într-o singură tranșă prin Direcțiile Agricole Județene (DAJ). 

Categoriile de fermieri cărora li se vor acorda acest sprijin sunt:

• producătorii agricoli persoane fizice cu atestat de producător;

• producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

• producători agricoli persoane juridice.

Condiții de acordare:

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

• să aibă o suprafață cultivată cu cartof de consum de min.0,3 ha;

• să obțină o producție de min. 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până în 29 noiembrie;

• să fie înregistrați în Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială sunt suprafețele cultivate cu cartof;

• să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factura/file din carnetul de comercializare).

Cererile se depun la DAJ:

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare (vezi cap. Acte necesare) se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Toată documentația, inclusiv cererea, se depun la Direcția Agricolă Județeană.

Acte necesare:

• copie a B.I./ C.I. solicitant sau reprezentant legal;

• copie după atestatul de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

• copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului / Registrul național al al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia se desfășoară activitatea;

• dovadă cont activ bancă/trezorerie;

• adeverință în original, din Registrul agricol care atestă suprafața de teren cultivată cu cartof de consum;

• declarații pe propria răspundere;

 

Resurse financiare preconizate

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15.000.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000.000 euro și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.
Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

 

Verificări

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

 

Surse

•https://agrointel.ro/221785/ajutor-de-minimis-de-200-euro-ha-pentru-cultura-de-cartofi-conditii-cereri-acte-necesare/#Subventie_cartof_2022_Acte_necesare

 

Last modified: 24 iunie 2022

Comments are closed.