Anunț publicitar

18 iulie 2022

• PUBLICITAR •

Realizare și echipare parc fotovoltaic în comuna Bod

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare:
- documentație tehnico-economica
- faza studiu de fezabilitate
- documentații anexe necesare avizare
- studiu de soluție în vederea obținerii avizului tehnic de racordare

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:
- să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și să aibă ca obiect de activitate serviciile care fac obiectul achiziției
- va demonstra capacitatea tehnică și/sau profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza SF și a studiului de soluție
- oferta de preț va include și termenul de execuție

• data:

data limită de depunere ofertă:
25.07.2020, ora 16:00.

• valoare:

estimat:
50.000 lei (fără TVA)

Last modified: 22 august 2022

Comments are closed.