Anunț publicitar

18 august 2022

• PUBLICITAR •

Studiu fezabilitate - „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local”

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de realizarea Studiu de Fezabiltate pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov - Etapa I”

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:
- să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și să aibă ca obiect de activitate serviciile care fac obiectul achiziției
- va demonstra capacitatea tehnică și/sau profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza SF și a studiului de soluție
- oferta de preț va include și termenul de execuție

• data:

data limită de depunere ofertă:
24.08.2020, ora 16:00.

• valoare:

estimat:
45.000 lei (fără TVA)

Last modified: 24 august 2022

Comments are closed.