Licitație – vânzare terenuri

22 noiembrie 2022

• LICITAȚIE •

Organizare licitație publică pentru vânzare teren

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod, cu sediul în Sat Bod, Str. Școlii nr.139, jud. Brașov, organizează licitație publică în vederea vânzării a:
- 235 mp proprietate privată a comunei Bod
- 103 mp proprietate privată a comunei Bod
-10 Buc x 25 mp, proprietatatea privată a comunei Bod

• CONDIȚII:

- achitarea garanției de participare + contravaloarea documentației de licitație
- depunerea în termen a ofertei + documentele solicitate
- dovada achitării la zi a tuturor documentelor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local
- dovada că nu sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare, în cazul persoanelor juridice

• DATA:

data licitației:
15.12.2022, ora 16:00.

• DOCUMENTAȚIE:

Documentația de atribuire se obține de la Registratura Primăriei comunei Bod, prin solicitare scrisă sau la adresa de e-mail agricol@primariabod.ro

Au mai rămas:

Countdown Expired!

Last modified: 5 decembrie 2022

Comments are closed.