Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnico-economică faza Pth

22 februarie 2023

• PUBLICITAR •

Proiect Tehnic - „Amenajare terenuri de sport pentru copii”

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de realizare documentație tehnico-economică faza Pth pentru obiectivul de investiție „Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”.

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:
- să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și să aibă ca obiect de activitate serviciile care fac obiectul achiziției - va demonstra capacitatea tehnică și/sau profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza SF pe specialități.
- oferta de preț va include și termenul de execuție

• data:

data limită de depunere ofertă:
01.03.2023, ora 16:00.

• valoare:

estimat:
24.342 lei (fără TVA)

Last modified: 5 aprilie 2023

Comments are closed.