Achiziție directă

15 mai 2023

• PUBLICITAR •

Lucrări de execuție iluminat public

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze direct, lucrări de execuție Iluminat public pentru obiectivul de investiție „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod - județul Brașov – etapa II” Lotul 2 și Lotul 3.

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:
- să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și să aibă capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului; - să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator;
- oferta de preț va include și termenul de execuție

• data:

DATA LIMITĂ de DEPUNERE OFERTĂ:
19.05.2023, ora 16:00.

• CRITERIU:

CRITERIU de ATRIBUIRE:
„Prețul cel mai scăzut”

Last modified: 19 mai 2023

Comments are closed.