Anunț publicitar – Piațeta Centrală

28 iulie 2023

• PUBLICITAR •

Lucrări execuție - „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod”

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze prin achiziție directă, lucrări de execuție pentru obiectivul de investiție „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov” cu următoarele categorii de lucrări:

a. Amenajare zonă pietonală piațetă (mobilier urban și pavaj din piatră naturală bazaltică)
b. Alei pietonale și de acces
c. Amenajări peisagistice (spații verzi)
d. Asigurarea iluminatului public al piațetei.

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:
- să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator
- Având în vedere categoria de lucrări - iluminat public ofertantul trebuie să fie autorizat ANRE pentru execuția de lucrări de instalații electrice
- oferta de preț va include și termenul de execuție

• data:

data limită de depunere ofertă:
03.08.2023, ora 16:00.

• CRITERIU:

ATRIBUIRE:
Prețul cel mai scăzut

INFORMAȚII:
achizitii@primariabod.ro

Last modified: 28 august 2023

Comments are closed.