Anunț publicitar – documentație Cămin Cultural

25 august 2023

• PUBLICITAR •

Achiziție directă servicii de elaborare documentație pentru obiectiv de investiție

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare documentații în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare și reconversie funcțională – clădire administrativ-culturală - Comuna Bod, județul Brașov” cu o suprafață estimată de 950 mp cu următoarele etape:
a.Elaborare documentații preliminare: releveu scanare laser, studiu geotehnic inclusiv verificare Af, studiu stratigrafic de parament.
b.Elaborare documentații tehnice etapa D.A.L.I. inclusiv expertiză tehnică
c.Elaborare documentații tehnice etapa PTh,/DTAC/D.D.E./C.S., inclusiv verificare
d.Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor.

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:
- să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator;
-va demonstra capacitatea tehnică și/sau profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza P.th pe specialități. În acest sens va transmite o listă a specialiștilor implicați, lista care va include nume și prenume, poziția propusă, ani de experiență, domeniile de specialitate, autorizări / certificări, calitatea (ofertant, subcontractant);
- oferta de preț va include și termenul de execuție, defalcat pe etape.

• data:

data limită de depunere ofertă:
01.09.2023, ora 16:00.

• CRITERIU:

ATRIBUIRE:
Prețul cel mai scăzut

INFORMAȚII:
achizitii@primariabod.ro

Last modified: 15 septembrie 2023

Comments are closed.