Ajutor încălzire – 2024

16 octombrie 2023

• AJUTOR ÎNCĂLZIRE •

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

• beneficiAri:

AJUTORUL pentru INCĂLZIRE se acordă pe perioada 01.11.2023-31.03.2024
iar
SUPLIMENTUL pentru ENERGIE se acordă pe întreaga perioadă a anului.

• BENEFICIAR:

BENEFICIARUL este consumatorul vulnerabil de energie, denumit în continuare consumator vulnerabil este persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puțin nevoile energetice minimale.

• CONDIȚII:

Ajutoarele se acordă pe baza Cererii și a declarației pe propria răspundere a solicitantului privind componența familiei și veniturilor acesteia, însoțită de actele doveditoare.

Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, care poate fi: - proprietarul locuinței; - persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauza de întreținere; - titularul contractului de închiriere; - alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere; - reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.
În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează:
- începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
- începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută.

• CUANTUM:

INCĂLZIRE LOCUINȚĂ
în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri:
-Între 25 lei – 250 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;
-Între 50 lei – 500 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică;
-Între 32 lei – 320 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi şi/sau petrolieri;
-Între 10-100% din valoarea consumului lunar pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat.

• CUANTUM:

SUPLIMENT ENERGIE
Pentru încălzirea locuinţei în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri:
-Între 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
-Între 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
-Între 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
-Între 20lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri

• contact:

inspector Roxana TOMA
e-mail: social@primariabod.ro
telefon: 0799501989

Last modified: 16 octombrie 2023

Comments are closed.