Venitul Minim de Incluziune, din 2024

25 octombrie 2023

• SOCIAL •

📡 De la 1 ianuarie se va acorda

𝗩𝗘𝗡𝗜𝗧𝗨𝗟 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗠 𝗱𝗲 𝗜𝗡𝗖𝗟𝗨𝗭𝗜𝗨𝗡𝗘 (𝗩𝗠𝗜)

este un program unic de asistență socială prevăzut în Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune și care combină ajutoarele sociale existente, Venit Minim Garantat (VMG) și Alocația pentru Susținerea Familiei (ASF).

Cine poate solicita VMI?

Acesta poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de acordare potrivit legii

Care sunt condițiile de acordare VMI?

Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale: 

• Să nu dispuneți de venituri suficiente pentru a vă asigura un nivel de trai minim.  

• Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 275 lei, respectiv până la 400 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani, pentru acordarea ajutorului de incluziune. 

• Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 700 lei, pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii. 

• Să completați cererea de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizați documentele justificative. 

• Cererea va fi analizată de către reprezentanții primăriei pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a VMI. Se va realiza verificarea documentelor depuse și va avea loc o anchetă socială  în teren, la reședința declarată. 

 Să vi se aprobe acordarea VMI prin dispoziția primarului.

Ce documente sunt necesare pentru a solicita VMI?

• Formular standard de cerere pentru acordare VMI 

• Declaraţie pe propria răspundere 

• Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei 

• Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei 

• Certificat de naștere pentru fiecare copil 

• Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei 

• Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani 

• Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit) 

• Alte documente specifice situației beneficiarului

Surse

Last modified: 7 decembrie 2023

Comments are closed.