Electoral – Stabilire SUSȚINĂTORI & PROCES VERBAL cu reprezentanții partidelor politice parlamentare

19 aprilie 2024

electoral - 2024

PROCES VERBALîncheiat astăzi, 19 aprilie 2024, cu ocazia completării Biroului electoral de circumscripție comunală Bod nr.14, judeţul Braşov cu reprezentanții partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și cu reprezentanţii partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă

Last modified: 7 mai 2024

Comments are closed.