• 2021_152-101_d

Dispoziții: 152 - 101

încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0 …

încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, …

încetarea contractului individual de muncă cu acordul părților al doamnei Anca ROȘCA, asistent personal …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 22.04.2021, ora 18.00 …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară din  12.04.2021 …

completarea atribuțiilor Secretarului General al comunei Bod delegate doamnei Silvia DAVID, Consilier …

aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul …

încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ioana-Elisabeta BOER, asistent personal îngrijire…

aprobarea desfășurării raportului de serviciu în regim de telemuncă al dnei Anca-Simona UJFALVIBODEAN…

aprobarea desfășurării raportului de serviciu în regim de telemuncă al dnei Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier 

aprobarea desfășurării raportului de serviciu în regim de telemuncă al dnei Antonela ANCU, Inspector…

delegarea parțială a atribuțiilor de Secretar General al comunei Bod, județul Brașov, pe perioada …

acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, …

numirea d-nei. POTOCHINĂ Cosmina în calitate de curator special în vederea asistării minorei …

privind instruirea periodică pentru securitate și sănătate în muncă

privind instruirea periodică pentru securitate și sănătate în muncă

privind instruirea periodică pentru securitate și sănătate în muncă

privind instruirea periodică pentru securitate și sănătate în muncă

încetarea din plată a dreptului la ajutorul social, respectiv a dreptului la alocație pentru susținerea familiei …

privind instruirea periodică pentru securitate și sănătate în muncă

prelungirea contractului individual de muncă a dlui Ion POROȘNICU pe perioadă determinată, pe postul de …

încetarea din plată a dreptului la ajutorul social, respectiv a dreptului la alocație pentru susținerea familiei …

privind aprobarea planului de servicii pentru minora 

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 18.03.2021, ora 18.00.

aprobarea constituirii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție
„Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate in Bod Colonie”

aprobarea desfășurării raportului de muncă în regim de telemuncă al dnei Anca UJFALVI BODEAN, Inspector de specialitate, Comp. Patrimoniu…

[…]constituirea Comisiei com. Bod pentru Recensământul General Agricol din România ȋn anul 2020

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minora

privind aprobarea planului de servicii pentru minora 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul

privind aprobarea planului de servicii pentru minora 

aprobarea planului de servicii pentru minora 

aprobarea planului de servicii pentru minorul

aprobarea planului de servicii pentru minorul 

aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor […] aferente lunii Februarie 2021

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei 

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei 

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei 

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularului