• 2021_200-153_d

Dispoziții: 200 - 101

încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0,  ….

privind aprobarea planului de servicii pentru minora 

dispoziția 194

privind aprobarea planului de servicii pentru minora …

privind aprobarea planului de servicii pentru minora …

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului de bază brut al … 

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

privind desemnarea dl. Gheorghe-Paul LAZAR, Arhitectul sef al comunei Bod,, ca persoana împuternicita pentru constatarea …

prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al …

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor a …

numirea d-nei. POTOCHINĂ Cosmina în calitate de curator special în vederea…

aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale …

privind acordarea dreptului la ajutorul social titularei 

încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0 …

încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…