• 2021_355-301_d

Dispoziții: 355 - 201

modificarea cuantumului indemnizațiilor lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal

modificarea salariului de bază al domnului Alin-Miron MUNTEAN, asistent personal îngrijire …

modificarea salariului de bază al doamnei Rodica Alina LĂPĂDAT, asistent personal …

modificarea salariului de bază al doamnei Gabriela SIMA, asistent personal îngrijire persoană …

modificarea salariului de bază al doamnei Ioana Loredana DESPINA, asistent personal …

reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional principal …

numirea persoanei responsabile pentru monitorizarea situaților de pantouflage …

modificarea salariului de bază al doamnei Alina DREGAN, asistent personal îngrijire persoană …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 23.12.2021 …

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul…

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-nei.  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-nei.  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-nei.  …

stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară cu caracter de îndată…

dispoziția 340

încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, …

constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică …

schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-nei. …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-nei.  …

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

dispoziția 332

prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată a doamnei Maria-Liliana TERZEA …

dispoziția 331

încetarea raportului de muncă prin acordul părților, al domnului Ioan-Alexandru STAN, …

dispoziția 330

aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor …

prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal …

dispoziția 328

schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului …

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul …

constituirea comisie de inventariere a bunurilor ce aparțin Comunei Bod, precum și constituirea …

angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei DOBOȘ …

eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale de plată restante  …

prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului…

privind stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie d-lui….

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-nei. VEGH Ana

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru …

dispoziția 319

modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Dorina PETER …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri…

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  …