• 2021_52-01_d

Dispoziții: 100 - 1

privind aprobarea planului de servicii pentru minora …

privind aprobarea planului de servicii pentru minora…

privind aprobarea planului de servicii pentru minora…

privind aprobarea planului de servicii pentru minora… 

privind aprobarea planului de servicii pentru minora…

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul…

privind aprobarea planului de servicii pentru minora…

modificarea Dispoziției nr.79/2020 privind componența Comisiei pentru recepționarea intrărilor de…

angajarea domnului Alexandru-Ioan STAN cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată…

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 25.02.2021,

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal,

aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale,…

constituirea Comisiei de verificare a respectării măsurilor pentru folosirea pășunilor din comuna Bod

numirea îndrumătorului și a evaluatorului activității desfășurate în perioada de stagiu a

modificarea Dispoziției nr.132/ 09.06.2020 privind comisia comunală BOD, pentru Recensământul

modificarea Disp.nr.148/ 19.06.2020, privind constituirea Comisiei com. Bod pt Recensământul General Agricol

modificarea salariului de bază al doamnei Alina DREGAN, asistent personal îngrijire persoană cu

regulamentul privind organizarea, atribuțiile, funcționarea Comitetului Local pt. Situații de Urgentă

privind majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal…

numirea domnișoarei Miruna-Ștefania LUCHIAN în funcția publică de execuție temporar vacantă, de

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0…

acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

dodificarea raportului de serviciu al d-lui Răzvan-Petru MARMANDIU de pe funcția publică de execuție Consilier…

reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Consilier IA, gradația de vechime în muncă 3, a …

numirea Comisiei pentru analiza modului de stabilire, înregistrare ,urmărire și încasare a veniturilor…

schimbarea gradației coresp. tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului de bază…

numirea persoanei responsabile cu colectarea selectivă a deșeurilor si adoptarea Planului de Măsuri…

respingerea solicitării  privind acordarea ajutorului pt. încălzirea

suspendarea raportului de serviciu și acordarea concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani al…

modificarea valori cuantumului stimulentului educațional lunar acordat sub formă de tichete sociale

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 21.01.2021

constituirea comisie speciale de inventariere a bunurilor aparținând domeniului public al

constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor

convocarea CL al Comunei Bod, în ședința extraordinară din data de 14.012021…

angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei