• 2022_400-353_d

Dispoziții: 400 - 353

modificarea salariului de bază brut – asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

beneficiar asistență socială

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 15.12.2022, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

beneficiar asistență socială

angajarea doamnei Liliana-Camelia RADOVEANU cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe postul de Inspector de …

desemnarea comisiei de inventariere a patrimoniului Comunei Bod 

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 05.12.2022, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

constituirea comisie de evaluare privind vânzarea prin licitație publică a imobilelor, terenuri înscrise in CF nr.107996 în suprafață de 235 mp …

angajarea domnului … cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe postul de Sudor, treaptă profesională I …

schimbarea gradației coresp. tranșei de vechime în muncă de la 4 la 5 și modificarea salariului de bază brut – asistent social

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 24.11.2022, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – perioada 1 noiembrie – 31 martie …

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – 1 noiembrie – 31 martie

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – 1 noiembrie – 31 martie