• 2022_52-1_d

Dispoziții: 100 - 1

privind reîncadrarea domnului Zoltan PETER pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat ”Îngrijitor spații verzi”, treaptă profesională I, …

din 07.02.2022 DISPOZIȚIE nr. 51 privind reîncadrarea domnului Tiberiu POLGAR pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat Îngrijitor spații verzi”, …

reîncadrarea domnului Mircea VLAD pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat „Îngrijitor spații verzi”, treaptă profesională I,…

privind reîncadrarea domnului Cozmin-Vasile SIMA pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat „Îngrijitor spații verzi” ….

privind reîncadrarea domnului Dan COMAN pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat ”Îngrijitor spații verzi”, …

privind reîncadrarea doamnei Marta SIMENY pe postul contractual de execuție, Îngrijitor clădiri, treaptă profesională I, …

privind reîncadrarea domnului Flavius-George GORGAN pe postul de Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională II, …

privind modificarea salariului de bază al doamnei Mioara-Dorina TOPILESCU, Consilier IA, gradația de vechime în muncă 3…

privind numirea domnișoarei Miruna-Ștefania LUCHIAN în funcția publică definitivă de execuție, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, …

privind angajarea doamnei Dorina PETER cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe
postul de execuție vacant …

privind numirea doamnei Anca-Simona UJFALVI-BODEAN în funcția publică de execuție vacantă, de Inspector, clasa I, grad profesional …

privind componența Comisiei pentru recepționarea intrărilor de bunuri în inventarul Comunei Bod

privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Anca-Simona UJFALVI-BODEAN, Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională II, …

privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dorina PETER Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul SPCLEP

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare …

dispoziția 37

privind încetarea detașării doamnei Elena-Maria SAULEA funcționar public de conducere, pe funcția publică de conducere vacantă …

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar …

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind aprobarea planului de servicii pentru minori

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată / asistent personal îngrijire persoană …

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei  

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 03.02.2022, ora 18.00, la Căminul Cultural al Comunei Bod

modificarea comisiei de concurs, constituită prin Disp. nr. 333/ 13.12.2021 privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor …

modificarea Dispoziției nr.132/ 09.06.2020 privind comisia comunală BOD, pt. Recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 

încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 27.01.2022, ora 18.00 …

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni

privind rectificarea actului de naștere, exemplarul II, înregistrat la nr. 26 din 22.10.1964 la Primăria comunei Bod, jud. Brașov, privind …

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut/asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind modificarea salariului de bază brut / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind numirea comisiei de inventariere a ștampilelor și ștanțelor timbru-sec din dotarea serviciului primite de la DEPABDP

dispoziția 4

detașarea doamnei Elena-Maria SAULEA funcționar public de conducere, Șef Serviciu Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului …

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar 

dispoziția 1