• 2023_152-101_d

HCL: 100 - 1

desemnarea comisiei de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din patrimoniul Comunei Bod 

încetarea contractului individual de muncă cu acordul părților al domnului Dan COMAN, Îngrijitor spații verzi, Compartimentul Gospodărire Comunală …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, acordată domnului în calitate de persoană cu handicap grav

dispoziția 148

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 13.04.2023, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii Martie 2023

dispoziția 145

prelungirea contractului individual de muncă a dlui Ion POROȘNICU pe perioadă determinată, pe postul de Administrator platformă comunală…

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 25.05.2023…

numirea doamnei Liliana-Camelia RADOVEANU în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional asistent,…

prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei Ana-Maria IVAȘCU, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav pentru minorul Alexandru-Dumitru IVAȘCU…

aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor create de Consiliul Local al comunei Bod și Primăria comunei Bod, județul Brașov

angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei […], asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav,…

privind aprobarea planului de servicii pentru minor

privind aprobarea planului de servicii pentru minor…

privind aprobarea planului de servicii pentru minor…

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.05.2023 …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 23.03.2023, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei […], asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav…

desemnarea Comisiei pentru evaluare/reevaluare a bunurilor active fixe corporale aflate în administrarea Primăriei și Consiliului Local …

dispoziția 130

modificarea componenței structurii consultative de soluționare a cazurilor sociale de pe teritoriul Comunei Bod

dispoziția 129

constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General UAT din cadrul aparatului de  …

prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net 

dispoziția 126

modificarea numărului de ore ce trebuie să le efectueze în folosul comunității beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim …

organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

privind modificarea cuantumului ajutorului social

modificarea valorii cuantumului stimulentului educațional lunar acordat sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar …

aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii …

încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, a suplimentului pentru energie  …

acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0 …

prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0,  în …

dispoziția 116

dispoziția 115

dispoziția 114

dispoziția 113

aprobare plan de servicii pentru minori

aprobarea planului de servicii pentru minor

constituirea comisiei de evaluare oferte în vederea realizării de achiziții directe în urma publicării unui anunț publicitar

Suspendarea raportului de muncă și acordarea concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani  … 

încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, respectiv acordarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete 

încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, respectiv încetarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete  

privind stabilirea dreptului la ajutorul social 

privind stabilirea dreptului la ajutorul social 

modificare cuantum ajutor social

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri