• 2023_152-101_d

HCL: 100 - 1

dispoziția 151

dispoziția 150

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, acordată domnului în calitate de persoană cu handicap grav

dispoziția 148

dispoziția 147

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii Martie 2023

dispoziția 145

dispoziția 144

dispoziția 143

dispoziția 142

dispoziția 141

dispoziția 140

dispoziția 139

dispoziția 138

privind aprobarea planului de servicii pentru minor

privind aprobarea planului de servicii pentru minor…

privind aprobarea planului de servicii pentru minor…

dispoziția 134

dispoziția 133

dispoziția 132

dispoziția 131

dispoziția 130

modificarea componenței structurii consultative de soluționare a cazurilor sociale de pe teritoriul Comunei Bod

dispoziția 129

constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General UAT din cadrul aparatului de  …

prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net 

dispoziția 126

modificarea numărului de ore ce trebuie să le efectueze în folosul comunității beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim …

organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

privind modificarea cuantumului ajutorului social

modificarea valorii cuantumului stimulentului educațional lunar acordat sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar …

aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii …

încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, a suplimentului pentru energie  …

acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0 …

prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0,  în …

dispoziția 116

dispoziția 115

dispoziția 114

dispoziția 113

aprobare plan de servicii pentru minori

aprobarea planului de servicii pentru minor

constituirea comisiei de evaluare oferte în vederea realizării de achiziții directe în urma publicării unui anunț publicitar

Suspendarea raportului de muncă și acordarea concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani  … 

încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, respectiv acordarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete 

încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, respectiv încetarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete  

privind stabilirea dreptului la ajutorul social 

privind stabilirea dreptului la ajutorul social 

modificare cuantum ajutor social

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri