• 2023_200-153_d

Dispoziții: 200 - 153

privind încetarea din plată a dreptului la ajutorul social

privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului „Achiziție mijloace de transport persoane Comuna Bod”…

privind prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

constituirea comisiei de evaluare privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor (10 parcele ) , în suprafață de 24 mp fiecare, situate în sat Colonia Bod, …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 11.05.2023, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

modificarea Dispoziției nr. 13/2023 privind constituirea comisiei de recepție bunuri în inventarul Comunei Bod

modificarea cuantumului brut al indemnizațiilor consilierilor locali ai Consiliului Local Bod, începând cu data de 01.11.2022

modificarea Dispoziției nr. 124/06.03.2023 privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, începând cu data de 01.05.2023

modificarea salariului de bază brut al doamnei Maria SPANACHE numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional principal, …

 modificarea salariului de bază brut al doamnei Roxana-Ioana TOMA numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația de vechime …

 modificarea salariului de bază brut al doamnei Cristina TRĂNCAN numită în funcția publică de execuție Referent, clasa III, grad profesional superior,…

modificarea salariului de bază al domnului Mircea VLAD angajat pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat ”Lucrător pentru salubrizare spații verzi”,…

modificarea salariului de bază brut al doamnei Marta SIMENY angajată pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat ”Îngrijitor clădiri”, treaptă profesională I, …

modificarea salariului de bază al domnului Tiberiu POLGAR angajat pe postul contractual de execuție, muncitor calificat ”Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații ,…

dispoziția 183

modificarea salariului de bază al domnului Mozes SIMENY angajat pe postul contractual de execuție, Operator tractor, …

modificarea salariului de bază brut al doamnei Mioara-Dorina TOPILESCU angajată pe postul contractual de execuție, Consilier, clasa I, …

modificarea salariului de bază al doamnei Gabriela SILEANU numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior,  …

modificarea salariului de bază al doamnei Magdalena VARGA numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior,…

privind aprobarea planului de servicii pentru minor

modificarea salariului de bază al doamnei Elena NEGURĂ numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, …

modificarea salariului de bază brut al doamnei Georgeta-Antonela ANCU numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime…

modificarea salariului de bază brut al doamnei Maria-Daniela GAVRILOIU, Șef Birou, gradul II în cadrul Biroului Economic al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod…

modificarea salariului de bază brut al domnului Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect-șef, gradul II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod…

modificarea salariului de bază brut al doamnei Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT, gradul II, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod…

modificarea salariului de bază brut al domnului Ioan-Lucian DULAMĂ, Administrator public, gradul II în cadrul Primăriei Comunei Bod …

modificarea cuantumului brut al indemnizației domnului Gheorghe BODEAN, Viceprimarul Comunei Bod

modificarea cuantumului brut al indemnizației domnului Sergiu ARSENE, Primarul Comunei Bod

modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției a doamnei Andra-Ioana BARBU, Inspector, clasa I, grad profesional superior…

desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul Electoral

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 25.05.2023…

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în  24.05.2023 …

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 16.06.2023…

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în 21.06.2023 pentru …

desemnarea reprezentantului Primarului comunei Bod în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bod, județul Brașov…

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară în data de 24.04.2023…

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară în data de 24.04.2023, ora 1700…

desemnarea responsabilului cu urmărirea derulării Contractului nr. 2386/22.03.2022 pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, acordată domnului în calitate de persoană cu handicap grav

privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie