• 2023_252-201_d

Dispoziții: 252 - 201

desemnarea dl. Silviu-Georgian JARCĂU,, administratorul public al comunei Bod, ca persoana împuternicita pt constatarea contravențiilor și …

delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod, către Administratorul Public al comunei Bod, dl. SilviuGeorgian JARCAU

numirea domnului Silviu-Georgian JARCĂU pe postul vacant de conducere, de natură contractuală de Administrator public

încetarea raportului de muncă prin acordul părților, al domnului Ioan-Lucian DULAMĂ, Administrator
public în cadrul Primăriei comunei Bod

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 07.09.2023 pentru …

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 01.09.2023 pentru …

schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului de bază brut al doamnei Mihaela CHIRVASĂ, Consilier, clasa I …

       privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată a doamnei …

schimbarea gradației coresp. tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului de bază al doamnei …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 27.07.2023, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pt concursul de recrutare din data de 10.08.2023

– acordare indemnizație lunară – asistent personal

numirea îndrumătorului și a evaluatorului activității desfășurate în perioada de stagiu a doamnei Kinga-Izabella GOGA numită în fc. publică de execuție …

încetarea contractului individual de muncă cu acordul părților al doamnei Cristina-Sînziana FORIR, „Asistent personal” îngrijire persoană cu handicap…

numirea doamnei Kinga-Izabella GOGA în funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Achiziții și Investiții …

Modificare date – acordare îndemnizație lunară – asistent personal

numirea comisiei de distrugere prin tocare / ardere colțurilor actelor de identitate din cadrul SPCLEP Bod

modificarea comisiei de concurs constituită prin Disp. nr. 207/17.05.2023 privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare…

modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției a doamnei Andra-Ioana BARBU, Inspector, clasa I, grad profesional superior

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii Iunie 2023

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 22.06.2023, ora 17.00, la Căminul Cultural…

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

– acordare indemnizațieilunară – asistent personal

modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției a doamnei Georgeta-Antonela ANCU, Consilier, clasa I, grd.profesional …

desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese…

angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei …

– încetare indemnizație lunară – asistent social

desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii ctr. de achiziție pt O.I. „Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“

desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii ctr. de achiziție pt O.I. „Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”

dispoziția 221

  • ANULATA

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii Mai 2023

constituirea comisiei pentru inventarierea unor unități arhivistice afectate în urma inundației produse în data de 31.05.2023 în spațiul alocat prin închiriere, …

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

încetarea contractului individual de muncă cu acordul părților …

angajarea domnului Mozes SIMENY cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe postul de Îngrijitor …

angajarea domnului Zoltan NAGY cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe postul de
Zugrav…

încetarea contractului individual de muncă cu acordul părților al domnului Mozes SIMENY, Operator tractor, …

desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție pt. O.I. „Dotare cu utilaj autogreder Comuna Bod”

privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie

modificarea raportului de serviciu al doamnei Magdalena VARGA de pe funcția publică de execuție,
Consilier, clasa I, …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară în data de 25.05.2023, ora 1700,…

delegarea atribuțiilor Primarului Comunei Bod pe perioada concediului de odihnă, perioada 22.05 – 26.05.2023, Viceprimarului Comunei Bod…

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.07.2023

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de
recrutare organizat în data de 10.07.2023…

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 11.07.2023 …

privind desemnare persoane responsabile privind participarea în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, Cod Mysmis 130963

privind aprobarea planului de servicii pentru minor

privind aprobarea planului de servicii pentru minor

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 10.07.2023 …

privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei