• Stare Civilă

STARE CIVILĂ - formulare

Cerere tip – pentru eliberarea certificatului de naștere
Chitanța pentru plata taxei de reînnoire a certificatului de naștere (300 lei conform HCL 222 din 15.12.2022)
– se plătește la casieria Primăriei Bod
Certificatul vechi, în cazul înlocuirii certificatului deteriorat
Extrasul multilingv eliberat de țara unde s-a produs evenimentul sau certificatul de naștere apostilat în țara respectivă,tradus și legalizat în România
Chitanța pentru plata taxei de transcriere a certificatului (300 lei conform HCL 222 din 15.12.2022)
– se plătește la casieria Primăriei Bod
Certificatele de naștere ale părinților
Cărțile de identitate (CI) ale părinților în termen de valabilitate
Certificatul de căsătorie
Cererea se depune personal sau prin procură specială, la locul de domiciliu al unuia dintre părinți.
C.I. ale ambilor soți în termen de valabilite

– original și copie

Certificatele de naștere ale ambilor soți

– original și copie

Certificate prenupțiale de la medicul de familie

– valabil 14 zile până la oficierea căsătoriei

Declarația de căsătorie

– se face personal de către viitorii soți, în scris, în fața ofițerului de stare civilă, cu 11 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei.

• EXEMPLU: pentru oficiere căsătorie SÂMBĂTĂ-26.08.2023 dosarul se depune MIERCURI–16.08.2023

Taxa de oficiere a căsătoriei Sâmbătă sau Duminică (300 lei conform HCL 222 din 15.12.2022)
– se plătește la casieria Primăriei Bod
OPIS – alte detalii
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale


Certificatul constatator de deces de la medicul de familie

Certificatul de naștere


după caz –Certificatul de casătorie

C.I. decedat

C.I. declarant

Declararea decesului se face în 3 zile de la producerea evenimentului