• Stare Civilă

STARE CIVILĂ  –  formulare


 • copie după Cartea de Identitate sau Buletinul de Identitate
 • taxa de 100 lei care se plătește la caseria unității
 • certificatul vechi în cazul înlocuirii certificatului deteriorat
 • formular de completat:
 • cerere pentru eliberarea certificatului de naștere*

 • extrasul multilingv eliberat de țara unde s-a produs evenimentul sau certificatul de naștere apostilat în țara respectivă,tradus și legalizat în România,
 • certificatele de naștere ale părinților,
 • cărțile de identitate (CI) ale părinților în termen de valabilitate,
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul
 • * Cererea se depune personal sau prin procură specială, la locul de domiciliu al unuia dintre părinți.


 • certificate prenumpțiale de la medicul de familie valabil 14 zile până la oficierea căsătoriei,
 • certificatele de naștere ale ambilor soți,
 • CI ale ambilor soți în termen de valabilite
 • * Cererile se depun personal de ambii soți, cu 10 zile înainte de căsătorie.


 • certificatul constatator de deces de la medicul de familie,
 • certificatul de naștere,
 • certificatul de casătorie după caz,
 • CI decedat,
 • CI declarant
 • * Declararea decesului se face în 3 zile de la producerea evenimentului.

  * Toate documentele marcate cu steluță deschid, printr-un click, documentele aferente.