• Stare Civilă

STARE CIVILĂ - formulare

formular: Cerere tip – pentru eliberarea certificatului de naștere
taxa de 100 lei care se plătește la caseria unității
certificatul vechi în cazul înlocuirii certificatului deteriorat
certificatul vechi în cazul înlocuirii certificatului deteriorat
Extrasul multilingv eliberat de țara unde s-a produs evenimentul sau certificatul de naștere apostilat în țara respectivă,tradus și legalizat în România
certificatele de naștere ale părinților
cărțile de identitate (CI) ale părinților în termen de valabilitate
după caz certificatul de căsătorie
Cererea se depune personal sau prin procură specială, la locul de domiciliu al unuia dintre părinți.
certificate prenumpțiale de la medicul de familie
– valabil 14 zile până la oficierea căsătoriei
certificatele de naștere ale ambilor soți
CI ale ambilor soți în termen de valabilite
Cererile se depun personal de ambii soți, cu 10 zile înainte de căsătorie.
certificatul constatator de deces de la medicul de familie,
certificatul de naștere
după caz certificatul de casătorie
CI decedat
CI declarant
Declararea decesului se face în 3 zile de la producerea evenimentului