• Stare Civilă

STARE CIVILĂ - formulare

Cerere tip – pentru eliberarea certificatului de naștere
Chitanța pentru plata taxei de reînnoire a certificatului de naștere (100 lei)
– se plătește la casieria Primăriei Bod
Certificatul vechi, în cazul înlocuirii certificatului deteriorat
Extrasul multilingv eliberat de țara unde s-a produs evenimentul sau certificatul de naștere apostilat în țara respectivă,tradus și legalizat în România
Certificatele de naștere ale părinților
Cărțile de identitate (CI) ale părinților în termen de valabilitate
Certificatul de căsătorie
Cererea se depune personal sau prin procură specială, la locul de domiciliu al unuia dintre părinți.
Certificate prenupțiale de la medicul de familie
– valabil 14 zile până la oficierea căsătoriei
Certificatele de naștere ale ambilor soți
C.I. ale ambilor soți în termen de valabilite
Certificatul constatator de deces de la medicul de familie
Certificatul de naștere
după caz –Certificatul de casătorie
CI decedat
CI declarant
Declararea decesului se face în 3 zile de la producerea evenimentului