• 2022_100-53_hcl

HCL: 100 - 1

 …

 …

 …

 …

 …

… 

 …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți din…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți  …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1955/36353
părți …

aprobarea cesiunii creanței comunei Bod, deținuta de […] ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, preluarea acesteia de către BEST ACHIZITII S.R.L.

privind aprobarea contractului de activitate si instruire sportivă pentru dl. Ioan HINTEA

privind aprobarea contractului de activitate si instruire sportivă pentru dl. Ștefan-Bogdan GAVRILOIU

privind sancționarea disciplinară a cons. Gheorghe BODEAN

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea

însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pt terenurile intravilane situate în sat Colonia Bod, CF nr. 103147, CF nr. 107034, …

aprobarea programului “Școală după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale , în anul școlar 2022-2023

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

aprobarea actualizării tarifelor pt activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Ctr. […] privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare