• 2023_152-101_hcl

HCL: 152 - 101

hcl 152

hcl 151

hcl 150

hcl 149

hcl 148

hcl 147

hcl 146

hcl 145

hcl 144

hcl 143

hcl 142

hcl 141

hcl 140

hcl 139

hcl 138

hcl 137

hcl 136

hcl 135

hcl 134

hcl 133

hcl 132

hcl 131

hcl 130

hcl 129

hcl 128

hcl 127

hcl 126

hcl 125

hcl 124

hcl 123

hcl 122

hcl 121

hcl 120

..

hcl 119

hcl 118

aprobarea alocării sumei de 15000 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, pentru anul școlar 2023-2024

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor teh-ec și a devizului general pt. O.I. „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov -Etapa I”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”…

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov

neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative …

demararea procedurii în vederea obținerii finanțării pt. O.I.  „Construire bloc de locuințe prin Programul Național ANL“ pe terenul situat în Colonia Bod …

aprobarea schimbării amplasamentului pentru obiectivul de investiții „Construire garaj pentru utilaje“ pe terenul situat în Colonia Bod, identificat cu CF 101624, top 10815/1/1/5

actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov

 însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) actualizate pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov”

actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov

aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) actualizate, pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov

modificarea ANEXEI la HCL nr. 54/13.04.2023 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare cu utilaj site dumper Comuna Bod”

punerea la dispoziție a terenului în suprafață de 6.426 mp […] pt O.I. „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“ propus la finanțare prin apelul de proiecte „Construirea …

aprobarea participării la apelul de proiecte „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi” finanțat prin PNRR – […] cu proiectul „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” …

aprobarea documentației tehnico-economice și actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.Th) pt. O.I. „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school”  …

aprobarea documentației tehnico-economic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.Th) pt O.I. „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.635 din 22.06.2023, aprobarea preluării și …

rectificarea art.2 din HCL nr.62/ 11.05.2023 privind închirierea pășunii comunale în suprafață de 6,204 ha a comunei Bod prin atribuire directă …