URBANISM- Consultare publică / Dacia Plant

28 ianuarie 2020

 

URBANISM – Consultare publică/Dacia Plant

ianuarie 2020

Anunț consultare publică*

Având în vedere:
• prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completările ulterioare;
• prevederile HG nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primarul comunei Bod propune spre consultare publică:

* Toate documentele marcate cu steluță deschid, printr-un click, documentele aferente.

În perioada 28.01.2020 – 28.02.2020, documentația PUZ este pusă la dispoziția publicului la avizierul Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei comunei Bod, strada Școlii nr.139 și pe site www.primariabod.ro

Last modified: 6 mai 2020

Comments are closed.