Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție „Amenajare baza sportiva sat Colonia Bod Comuna Bod județul Brasov”.

17 iulie 2020

• Tip anunț:

Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție „Amenajare baza sportiva sat Colonia Bod Comuna Bod județul Brasov”.


• Descriere achiziție:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare documentație tehnico-economică:
– proiect tehnic (PT+DE+CS) inclusiv verificare tehnică
– asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor
pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.
Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
• Notă conceptuală:• Temă de proiectare:Last modified: 17 iulie 2020

Comments are closed.