Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție „Amenajare baza sportiva sat Colonia Bod Comuna Bod județul Brasov”.

17 iulie 2020

anunț publicitar

Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție „Amenajare baza sportiva sat Colonia Bod Comuna Bod județul Brasov”.

• Tip anunț:

Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnică (proiect tehnic și DTAC) pentru obiectivul de investiție „Amenajare baza sportiva sat Colonia Bod Comuna Bod județul Brasov”.


• Descriere achiziție:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare documentație tehnico-economică:
– proiect tehnic (PT+DE+CS) inclusiv verificare tehnică
– asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor
pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.
Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
• Notă conceptuală:• Temă de proiectare:Last modified: 17 iulie 2020

Comments are closed.