HOTĂRÂRE GUVERNAMENTALĂ (714) emisă în mai 2022 pentru toți românii cu fosă septică

5 octombrie 2022

• IMPORTANT •

pentru toți utilizatorii de FOSE SEPTICE sau de BAZINE VIDANJABILE devine OBLIGATORIE înscrierea în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE pentru COLECTAREA și EPURAREA APELOR UZATE

foto: Laura Ruminski

România riscă declanșarea procedurii de infrigement

Conform datelor Eurostat, la începutul anului trecut în ţara noastră erau 8,89 milioane de locuinţe, dintre care 3,98 milioane sunt situate în mediul rural. Dintre acestea, 2,9 milioane au acces la o reţea de canalizare, dar numai 2,2 milioane sunt branşate. Din informaţiile prezentate de Eurostat reiese că 1,8 milioane de locuinţe din ţara noastră au în continuare WC-ul în fundul curţii, ceea ce contravine normelor de mediu din Uniunea Europeană.

Consecința acestei realități este că țara noastră riscă declanşarea procedurii de infringement din cauza faptului că nu s-a conformat prevederilor Directivei europene 91/271/EEC, al cărei termen de aplicare era 31 decembrie 2018 – dar pentru care am primit o derogare până în 2021 – şi care stipulea-ză ca toţi locuitorii din aşezările cu peste 2000 de locuitori să aibă gospodăriile branşate la canalizare, conform bursa.ro.

Justificarea acestei măsuri

Potrivit Notei de Fundamentare – HG nr.714/26.05.2022, „una din cele mai importante probleme cu care se confruntă România, în domeniul apelor, se referă la implementarea directivei europene privind epurarea apelor uzate urbane. 

Dificultățile legate de implementarea acestei directive sunt determinate de gradul redus de asigurare a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, uzura fizică și morală a infrastructurii aferente și costurile deosebit de mari implicate de respectarea cerințelor europene. 

Rata de conectare a populației la servicii de canalizare este de 55,8%, fiind cele mai scăzute dintre țările UE.”

Ce prevede legea

Legea a intrat în vigoare în luna mai 2022 și prevede obligativitatea proprietarilor de fose septice de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate. Termenul limită este 30 octombrie 2022.

De asemenea, prin H.G. 714 sunt stabilite criteriile „pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate”

Cum se aplică la Bod

Indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, cei ce care dețin „un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate în punctul deschis la nivelul UAT Bod, la Primăria comunei Bod:

• în termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. (art.11, alin.1) 

• în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a H.G. 714 pentru proprietarii de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ (art.11, alin.2)

Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul UAT Bod se poate descărca de aici:  

Acest formular poate fi găsit și la secțiunea de formulare de pe site:
https://www.primariabod.ro/monitor/formulare/urbanism/

Garda de Mediu va efectua controale

Pe baza acestui act normativ (HG 714/mai 2022) verificările foselor septice vor fi realizate de către Garda Națională de Mediu pe baza unei planificări stabilite anual și vor fi însoțiți de un reprezentant al UAT local.

Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor privind înscrierea în Registru constitue contravenție, iar Garda Națională de Mediu va aplica amenzi cu valori cuprinse între 5.000 și 10.000 lei.

Informații despre procedura de înscriere:

consilier Urbanism
Maria SPANACHE
telefon: 0799501995

Surse

•https://https://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-714-26-05-2022&page=2

•https://agrointel.ro/236315/gospodariile-cu-fosa-septica-obligate-sa-se-inscrie-pana-pe-30-octombrie-intr-un-registru-la-primarie/

 

Last modified: 8 decembrie 2022

Comments are closed.