• 2020_100-53_d

Dispoziții: 100 - 1

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale …
privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Bod din data de 08.01.2020.
privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …
privind acordarea indemnizației de hrană pentru asistenții personali angajați cu contract individual …
privind numirea d-nei. TAMPA Carmen în calitate de curator pentru d-ul. TAMPA Florin–Constantin–…
privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare…
privind reconstituirea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență din cadrul Comunei Bod
privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei …
privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor create de Consiliul Local al comunei Bod …
privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor create de Consiliul Local al comunei Bod
privind angajarea dlui Ion POROȘNICU cu contract individual de muncă pe perioadă determinată …
privind angajarea dnei Anca-Simona UJFALVI-BODEAN cu contract individual de muncă pe perioadă …
privind aprobarea desfășurării raporturilor de serviciu în regim de telemuncă al salariaților …
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară din data de 30.03.2020
privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei  EROSS Piroska
privind aprobarea dreptului la ajutorul social titularei AVRAM Ana…
privind desemnarea comisiei de inventariere și actualizare a domeniului public și privat al …
privind aprobarea desfășurării raportului de serviciu în regim de telemuncă al doamnei …
privind aprobarea desfășurării raportului de serviciu în regim de telemuncă al doamnei…
privind încetarea din plată a ajutorului social titularei GRANCEA Viorica…
privind aprobarea desfășurării raportului de serviciu în regim de telemuncă al doamnei …
privind modificarea componenței comisiei de recepție bunuri, numită prin Dispoziția nr. 203/20.06.2018
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 12.03.2020, ora 18 …
privind modificarea componenței comisiei de evaluare în vederea realizării de achiziții directe …
privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor…
privind numirea tutorelui DUNĂRE Piroska în calitate de curator special pentru MARTON Iboyka …
privind angajarea doamnei Ioana-Elisabeta BOER, asistent personal îngrijire persoană cu handicap …
privind angajarea doamnei Elisabeta AGOSTON, asistent personal îngrijire persoană cu handicap …
privind acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal …
privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 27.02.2020 …
privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei IRIMIA Cătălina- Dorina

privind încetarea contractului de muncă al doamnei Elena GRIGORAȘ, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav… 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei TOTH Ana- Maria.
privind încetarea plății indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal …
privind numirea domnului Răzvand Petru  Marmandiu în funcția publică de  execuție, vacantă, de Consilier …
privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei AGOSTON Estera.
privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale…
privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei SCHMIDT Tunde
privind delegarea atribuțiilor Primarului Comunei Bod, către Administratorul public al comunei Bod<
privind delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod către viceprimarul comunei Bod.
privind încetare plății indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal…
privind emiterea dispoziției pentru modificarea comisiei de concurs, constituită prin Dispoziția 295 …
privind delegarea atribuțiilor pentru întocmirea unei documentațiii PUZ- Proiect Urbanistic Zonal…
privind desemnarea comisiei de casare a patrimoniului comunei Bod …
privind angajarea domnului Flavius GORGAN pe postul vacant de conducere, de natură contractuală…
privind numirea d-nei. FEHER Maria în calitate de curator pentru minora TOMUȚA Andreea.
Privind acordarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale…