• 2020_152-101_d

Dispoziții: 152 - 101

dispoziția 152

dispoziție radiată

privind încetarea din plată a ajutorului social titularului MARIAȘ Victor
privind constituirea în numerar a garanțiilor de către gestionarii angajați în cadrul Primăriei …

privind acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0 …

constituirea Comisiei comunei Bod pentru Recensământul General Agricol din România ȋn anul 2020 …

privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Anca ROȘCA, asistent personal îngrijire…

privind formarea unei comisii de verificare a contractului de concesiune nr.2253/30.06.2004 …

privind acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0 …

privind instruirea periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență …

privind instruirea periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență …

privind instruirea periodică în domeniul apărării împotriva incendiilorși a situațiilor de urgență

privind instruirea periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență 

privind instruirea periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență 

privind instruirea periodică în domeniul apărarii împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență 

privind modificarea salariului de bază brut al dnei SIMA Maria, asistent personal, îngrijire persoană …

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului …

privind încetarea contractului de muncă al doamnei Hertha DEREGAN, asistent personal îngrijire …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 18.06.2020 …

privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Viorica PÎRVU, asistent …

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului …

privind constituirea comisiei comunale BOD, pentru Recensământul populației și locuințelor din România …

privind desemnarea comisiei de inventariere a patrimoniului Comunei Bod …

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința de îndată din data de 09.06.2020

privind acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție de produse …

privind angajarea domnului Daniel BULARCA, asistent personal îngrijire persoană cu handicap …

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru …

privind modificarea contractului de muncă prin mutarea definitivă a dnei Anca-Simona UJFALVI-BODEAN …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Referent, clasa III, grad profesional superior …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior … 

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Consilier Achiziții Publice, clasa I …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional principal …

privind majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional principal …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 21.05.2020 …

privind angajarea dlui Mircea VLAD cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată …

privind transferul la cerere a dlui Daniel-Florin BOTOFAN pe postul de Operator încărcător frontal, CIPN …

privind acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0 …

privind “Reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului”

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind aprobarea Regulamentului privind transferul personalului contractual în/din cadrul aparatului …

privind angajarea doamnei Tatiana-Carmen BOLCOȘAN, asistent personal îngrijire persoană …

privind încetarea plății indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 30.04.2020 …