• 2020_200-153_d

Dispoziții: 200 - 101

privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne titularei de ajutor social …

privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne titularei de ajutor social …

privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne titularei de ajutor social …

privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne titularei de ajutor social …

privind aprobarea Autorizației pentru executarea serviciului de transport persoane/bunuri in regim taxi …

privind reluarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual …

privind reîncadrarea pe postul contractual de execuție, Lucrător salubrizare căi publice, treapta II …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 17.09.2020

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului de bază al doamnei …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional asistent …

privind reîncadrarea pe postul contractual de execuție, Îngrijitor clădiri, treapta I, gradația de vechime …

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și …

privind aprobare listă beneficiari potrivit Schemei naționale de sprijin a categoriilor de elevi …

privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare …

privind exproprierea imobilelor teren, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere, …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 27.08.2020,  …

privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție …

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularului …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal,

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului …

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în Biroul de Circumscripție Electorală Comunală …

privind aprobare listă persoane care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari …

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului …

privind încetarea contractului individual de muncă al  asistent personal …

privind angajarea cu contract individual de muncă a doamnei Alina DREGAN, asistent personal …

privind angajarea cu contract individual de muncă a doamnei Viorica PÎRVU, asistent personal …

privind angajarea doamnei Ioana-Elisabeta BOER, asistent personal îngrijire persoană cu handicap …

privind delegarea atribuțiilor Primarului Comunei Bod pe perioada concediului de odihnă, către …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară din  30.07.2020 …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind încetarea plății indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului …

privind stabilirea unor măsuri în legătură cu păstrarea și utilizarea ștampilelor …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior, …

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Elisabeta AGOSTON, asistent …

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația …

privind constituirea unei comisii în vederea verificării modului de respectare a  …

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința de îndată din data de 06.07.2020, ora 18.

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului

privind reducerea timpului de lucru la 6 ore/zi la recomandarea medicului de familie al dnei Ionela-Mirela ...

privind aprobarea componenței Comisiei de recepție calitativă și cantitativă pentru articolele din …

privind numirea doamnei DOMINTEAN Adriana – Ioana  contabil pentru CS Brenndorf

privind numirea doamnei Mihaela PUZDREA casier pentru CS Brenndorf 

privind prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net …