• 2020_252-201_disp

Dispoziții: 252 - 201

Privind acordarea dreptului la stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale …

Privind acordarea dreptului la stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale …

privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri …

privind încetarea plății indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei  …

privind desemnarea comisiei de inventariere a patrimoniului Comunei Bod …

privind aprobarea desfășurării raporturilor de serviciu în regim de telemuncă al salariaților …

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării …

privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare a domnului Bogdan-Florian PLEȘEA, …

privind delegarea atribuțiilor de stare civilă doamnei Ioana-Georgeta DOBRE …

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale …

privind delegarea atribuțiilor Primarului Comunei Bod, către Administratorul Public  Bod …

privind delegarea atribuțiilor Primarului Comunei Bod, către Viceprimarul comunei Bod …

privind recuperarea unei sume încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne …

privind acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0 …

privind încetarea din plată a
ajutorului social titularei  …

privind revocarea Dispoziției nr.226 din 26.10.2020 privind actualizare listă persoane …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 05.11.2020, ora 18…

privind numirea în Comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru subproiectul…

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul

 

privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Elisabeta AGOSTON, …

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, …

privind actualizare listă persoane care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari …

privind completare listă beneficiari potrivit Schemei naționale de sprijin a categoriilor de elevi …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 29.10.2020, ora 18 …

privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei  …

având ca obiect respingerea plângerii prealabile formulată de titularii dreptului de proprietate …

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei …

privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, pe durata mandatului …

privind prelungirea contractului de management pe perioadă determinată, perioada cuprinsă …

privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei  …

privind angajarea dlui Mozes SIMENY cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată …

privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Carmen BOLCOȘAN …

Privind acordarea dreptului la stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale, …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, …

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal …

privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei, asistent personal …

privind delegarea atribuțiilor de serviciu ale dnei Ionela-Mirela MEDREA, Inspector, clasa I …

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a domnului …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, …

privind completare listă beneficiari potrivit Schemei naționale de sprijin a categoriilor de elevi …

privind actualizare listă persoane care au venituri la nivelul indemnizației sociale …

privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei  …

privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Ionela-Mirela MEDREA, Inspector, clasa I …

privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne titularei de ajutor social …

privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne titularului de ajutor social …

privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne titularului de ajutor social …