• 2021_100-53_d

Dispoziții: 100 - 1

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularului…
modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei…
încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei…

desemnarea comisiei de concurs, […]  pentru concursul de recrutare organizat pe 26.04.2021

aprobarea constituirii comisiei de recepție la finalizarea proiectului tehnic de racordare și […]

constituirea comisiei speciale de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe pe 2020

acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal

acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal

încetarea contractului individual de muncă cu acordul părților …

acordarea dreptului la stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale,

modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei

acordarea dreptului la stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale…

privind acordarea dreptului la ajutorul social și acordarea dreptului la …

privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a …

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul