• 2021_252-201_d

Dispoziții: 252 - 201

privind încetarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar…

privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei STROIA Mariana

modificarea raportului de serviciu al doamnei Silvia DAVID de pe funcția publică de execuție Consilier juridic ..

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară în data de 08.10.2021, ora 16 00 , …

privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei  BURGHELEA … 

privind desemnarea comisiei de inventariere a patrimoniului Comunei Bod

angajarea doamnei Ana-Maria STAN cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe
postul de execuție …

privind acordarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar …

privind acordarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul …

privind acordarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul …

privind acordarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar …

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei STROIA Mariana

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei AGOSTON Estera

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei BURGHELEA Irina

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei POLGAR Luminița-Mihaela

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei LĂPĂDAT Denisa

privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei AGOSTON Elisabeta

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul TOMA Inais-Gheorghe

privind aprobarea planului de servicii pentru minorul LUPU Costin-Ionel

privind acordarea dreptului la ajutorul social, respectiv acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei …

privind numirea d-nei. PĂCURAR Irina în calitate de curator special în vederea asistării minorei IRIMIE Noemi

privind desemnarea comisiei de examen, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru…

privind încetarea raportului de muncă prin acordul părților al domnului Daniel – Florin BOTOFAN, … 

privind împuternicirea viceprimarului Comunei Bod PLEȘEA Bogdan Florian în vederea semnării actelor ….

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, acordată doamnei MEREȚ Iliana….

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 23.09.2021, ora 1800 , la Căminul Cultural al Comunei Bod

privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului ”Dotarea compartimentului Situații de Urgență

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară în data de 08.09.2021, ora 1800, la Căminul Cultural al Comunei Bod…

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind delegarea atribuțiilor Primarului Comunei Bod, către Administratorul public al comunei Bod

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația de vechime în muncă 5 …

privind reîncadrarea pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat, treaptă profesională I, gradația de vechime în muncă 4

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, doamnei FECHETE…

privind numirea domnului Ioan-Lucian DULAMĂ pe postul vacant de conducere, de natură contractuală de Administrator public

rectificare mențiune scrisă pe certificat de naștere 

privind numirea persoanei responsabile cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă

privind numirea comisiei pentru probleme de apărare

privind prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, doamnei VANCEA

privind modificarea Dispoziției nr.176/06.07.2021 privind delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod către Viceprimarul

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 26.08.2021, ora 1800 , la Căminul Cultural al Comunei Bod

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei IOVIȚĂ Ioana-Elena…

privind modificarea Dispoziției nr. 300/17.12.2021 privind numirea Comisiei de Monitorizare în vederea monitorizării, coordonării…

stabilirea unor măsuri în legătură cu păstrarea și utilizarea ștampilelor cu Stema României și …

privind numirea comisiei de selecționare a documentelor arhivate în cadrul Primăriei Bod

privind încetarea raportului de muncă prin acordul părților, al doamnei Anca-Tatiana GHEDZIRA, …

privind încetarea raportului de muncă al doamnei Adriana-Ioana DOMINTEAN, din funcția de  …

privind încetarea raportului de muncă al doamnei Mihaela PUZDREA, din funcția de casier din …

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei POLGAR …

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularului RACOLTEA D. …

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularului RACOLȚA N …

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei AGOSTON Estera

privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată  ….