• 2022_100-53_disp

Dispoziții: 100 - 1

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei IOVIȚĂ Ioana-Elena 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei BURGHELEA Irina

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularului BORZOȘ Ciprian

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei AGOSTON Estera

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularului PREȘMEREAN Dumitru

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularului PREȘMEREAN Dumitru

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularului MATE Ioan

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularei MARIAȘ Raluca-Vasilica

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularei LAMBRACHE Maria

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularei GRANCEA Maria

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularei COMAN Maria

privind modificarea cuantumului ajutorului social, respectiv a cuantumului alocației pt. susținerea  titularei BURADA …

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularului BORZOȘ Pavel

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularei BORZOȘ Lucreția

privind modificarea cuantumului ajutorului social a titularei AVRAM Ana 

modificarea valorii cuantumului stimulentului educațional lunar acordat sub formă de tichete sociale,
copiilor din învățământul preșcolar…

prelungirea ctr. individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei Gabriela SIMA, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, pt minorul Ana-Maria SIMA…

modificarea Disp. 223 […] privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului Dotarea comp. SU cu utilaj pt activități de intervenție excavator”

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar …

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, domnului BÂRSAN Rudolf …

angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a doamnei Gabriela PETEU, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, …

încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Mariana BÂRSAN, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, …

privind încetarea dreptului la alocație pt susținerea familiei titularei STOICA Simona-Paraschiva, dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței …

privind aprobarea planului de servicii pentru minora BEREȘ Andreea-Elena

constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General UAT

privind delegarea atribuțiilor de Secretar General al com Bod, jud Brașov, domnului Ioan-Lucian DULAMĂ, Administrator …

privind numirea d-lui. NEAGOE Ciprian-Emanuel în calitate de curator special pentru CĂRARE George persoană cu handicap accentuat

privind revocarea Certificatelor de Urbanism nr. 15 și 16 din 13.01.2022, beneficiar STOIAN CĂTĂLIN

dispoziția 72

dispoziția 71

privind aprobarea planului de servicii pentru minorii NEDELEA Miruna-Elena și NEDELEA Darius-Viorel

privind constituirea comisie de inventariere a bunurilor ce aparțin Comunei Bod, precum și constituirea comisie de casare obiectelor …

privind stabilirea dreptului la ajutorul social d-lui. BORZOȘ Pavel, dreptului ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili …

privind constituirea în numerar a garanțiilor de către gestionarii angajați în cadrul Primăriei comunei Bod

privind desemnarea doamnei Crenguța BARBĂLATĂ, Consilier, clasa I, grad profesional superior, SPCLEP …

privind împuternicirea doamnei Dorina PETER, Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională II, Compartimentul Registratură și Arhivă …

reîncadrarea doamnei Cristina TRĂNCAN în funcția publică de execuție Referent, clasa III, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5,…

privind reîncadrarea doamnei Roxana-Ioana TOMA în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația de vechime în muncă 1, …

privind reîncadrarea doamnei Crenguța BARBĂLATĂ în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, …

modificarea salariului de bază al doamnei Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT, gradul II în
cadrul aparatului de specialitate …

modificarea salariului de bază al domnului Sorin ȘTEFĂNESCU, Auditor public intern, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, …

privind reîncadrarea doamnei Gabriela SILEANU în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația de vechime în muncă 5,….

privind reîncadrarea doamnei Elena NEGURĂ în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, …

privind reîncadrarea doamnei Magdalena VARGA în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, …

privind reîncadrarea doamnei Georgeta-Antonela ANCU în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5,

reîncadrarea doamnei Maria SPANACHE în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional principal, …

reîncadrarea doamnei Maria-Daniela GAVRILOIU în funcția publică de execuție Consilier Achiziții Publice, clasa I, grad profesional superior, 

privind modificarea salariului de bază al domnului Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect șef, gradul II în cadrul aparatului de specialitate …