• 2022_100-53_d

Dispoziții: 100 - 1

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei  

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

privind modificarea cuantumului ajutorului social pt. susținerea  familiei

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

privind modificarea cuantumului ajutorului social 

modificarea valorii cuantumului stimulentului educațional lunar acordat sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar…

prelungirea ctr. individual de muncă pe perioadă determinată / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

modificarea Disp. 223 […] privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului Dotarea comp. SU cu utilaj pt activități de intervenție excavator”

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar …

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, …

încetarea de drept a contractului individual de muncă / asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

privind încetarea dreptului la alocație pt susținerea familiei / dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței …

privind aprobarea planului de servicii minor

constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General UAT

privind delegarea atribuțiilor de Secretar General al com Bod, jud Brașov, domnului Ioan-Lucian DULAMĂ, Administrator …

 numire  curator special pentru persoană cu handicap accentuat

privind revocarea Certificatelor de Urbanism nr. 15 și 16 din 13.01.2022, beneficiar STOIAN CĂTĂLIN

dispoziția 72

dispoziția 71

privind aprobarea planului de servicii pentru minor

privind constituirea comisie de inventariere a bunurilor ce aparțin Comunei Bod, precum și constituirea comisie de casare obiectelor …

privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili …

privind constituirea în numerar a garanțiilor de către gestionarii angajați în cadrul Primăriei comunei Bod

privind desemnarea doamnei Crenguța BARBĂLATĂ, Consilier, clasa I, grad profesional superior, SPCLEP …

privind împuternicirea doamnei Dorina PETER, Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională II, Compartimentul Registratură și Arhivă …

reîncadrarea doamnei Cristina TRĂNCAN în funcția publică de execuție Referent, clasa III, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5,…

privind reîncadrarea doamnei Roxana-Ioana TOMA în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația de vechime în muncă 1, …

privind reîncadrarea doamnei Crenguța BARBĂLATĂ în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, …

modificarea salariului de bază al doamnei Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT, gradul II în
cadrul aparatului de specialitate …

modificarea salariului de bază al domnului Sorin ȘTEFĂNESCU, Auditor public intern, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, …

privind reîncadrarea doamnei Gabriela SILEANU în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad
profesional superior, gradația de vechime în muncă 5,….

privind reîncadrarea doamnei Elena NEGURĂ în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, …

privind reîncadrarea doamnei Magdalena VARGA în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, …

privind reîncadrarea doamnei Georgeta-Antonela ANCU în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5,

reîncadrarea doamnei Maria SPANACHE în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional principal, …

reîncadrarea doamnei Maria-Daniela GAVRILOIU în funcția publică de execuție Consilier Achiziții Publice, clasa I, grad profesional superior, 

privind modificarea salariului de bază al domnului Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect șef, gradul II în cadrul aparatului de specialitate …