• 2022_152-101_d

HCL: 152- 101

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în 15.06.2022 pentru …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 18.04.2022, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată / asistent personal 

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată / asistent personal…

privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului „Dotare cu autospecială de stins incendii Comuna Bod” prin procedură simplificată…

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului de bază brut 

privind desemnarea d-nei Andra-Ioana BARBU, inspector în cadrul compartimentului Disciplina în construcții, ca persoana împuternicita pentru constatarea contravențiilor…

privind desemnarea comisiei de examen, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru examenul organizat în data de 21.04.2022 pentru promovarea…

privind cuprinderea cu sarcini în” Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare” a
S.C LARASOF MARKET S.R.L …

privind cuprinderea cu sarcini în” Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare” a S.C GISSLEV S.R.L …

dispoziția 142

dispoziția 141

privind cuprinderea cu sarcini în” Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare” a
S.C CATASIL S.R.L

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 02.06.2022…

privind modificarea Dispoziției nr. 300/17.12.2021 privind numirea Comisiei de Monitorizare în vederea
monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice …

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate…

privind numirea doamnei Andra-Ioana BARBU în funcția publică de execuție vacantă, de Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 2…

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată / asistent personal îngrijire persoană…

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată / asistent personal îngrijire persoană 

privind necesitatea actualizării delimitărilor secțiilor de votare nr. 298 Sat Bod, cod unic 8-298, nr. 299 Sat Bod, cod unic 8-299 și nr. 301…

privind prelungirea contractului individual de muncă a dlui Ion POROȘNICU pe perioadă determinată, pe postul de Administrator platformă comunală…

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 31.03.2022, ora 18.00,
la Căminul Cultural al Comunei Bod…

privind componența comisiei de evaluare oferte în vederea realizării de achiziții directe în urma publicării unui anunț publicitar…

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul organizat în data de 20.04.2022 pentru ocuparea…

privind delegarea unor atribuții de serviciu ale doamnei Anca-Simona UJFALVI-BODEAN, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 3…

privind delegarea unor atribuții de serviciu ale doamnei Anca-Simona UJFALVI-BODEAN, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 3, …

privind delegarea atribuțiilor Responsabilului de mediu, doamnei Ana-Maria STAN, Inspector de specialitate, Compartimentul Situații de Urgență din cadrul…

privind delegarea unor atribuții a funcției publice de conducere vacantă Șef Birou – Biroul Economic din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod,…

privind modificarea Dispoziției nr. 119 din 11.03.2021 privind aprobarea constituirii comisiei de pt. OI „Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”

privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public…

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Anca-Simona UJFALVI-BODEAN, Inspector, clasa I, grad profesional asistent…

privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie 

privind modificarea Dispoziției nr. 300/17.12.2020 privind numirea Comisiei de Monitorizare în vederea
monitorizării, coordonării și îndrumării…

încetarea contractului individual de muncă al d-lui Flavius-George GORGAN, Inspector de specialitate, cls. I, treaptă profesională II, Comp. Tehnic și Mediu…

privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2022 la nivelul UAT Bod” 

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

privind delegarea atribuțiilor Primarului Comunei Bod, către Administratorul Public al comunei Bod, dl. Ioan-Lucian Dulamă

privind delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod, către Viceprimarul comunei Bod, dl. Bogdan PLESEA s…

privind desemnarea dl. Ioan-Lucian Dulamă, administratorul public al comunei Bod, ca persoana împuternicita pentru constatarea contravențiilor …

privind desemnarea dl. Ioan-Lucian Dulamă, administratorul public al comunei Bod, ca persoana împuternicită pentru constatarea contravențiilor

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei