• 2022_200-153_d

Dispoziții: 200 - 153

privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie 

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată / asistent personal îngrijire

privind numirea Comisiei de inventariere și predare-primire a obiectivelor de investiții finalizate, respectiv: ”Branșamente canalizare Colonia Bod”,…

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată / asistent personal îngrijire persoană 

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

privind reluarea plății dreptului la ajutor social 

privind acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate…

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 23.06.2022, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

privind prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată / asistent personal îngrijire persoană…

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar 

privind aprobarea planului de servicii pentru minor

privind încetarea ajutorului social 

privind suspendarea dreptului la ajutor social 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 02.06.2022, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

privind prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

privind stabilirea dreptului la ajutorul social 

privind prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0